درباره ما

پیکرز به شما کمک میکنه سفرهای درون شهری خودتون رو سر و سامان بدین

چه یه سواری بخواین که جایی برین و یا یه بسته رو برای کسی بفرستین، ما از تکنولوژی استفاده میکنیم تا سرویسی که میخواین رو در زمانی که میخواین بهتون بدیم